Notices

back

Списък на допуснатите кандидати до II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ, от подбор за длъжностите: „ПСИХОЛОГ”, „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” и „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” в рамките на Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

622