Notices

back

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на 1 (един) социален работник за Областен екип по приемна грижа – Пазарджик (за краткост, ОЕПГ - Пазарджик), работно място: община Панагюрище (обхват на дейността: община Панагюрищ

249