Notices

back

Списък на допуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на 1 (един) социален работник за Областен екип по приемна грижа – Пазарджик, работно място: община Панагюрище, по проект ”Приеми ме 2015”

446