Notices

back

СПИСЪК КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ОТ ПОДБОР ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” ПО ПРОЕКТ ”ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ – ПАЗАРДЖИК”

614