Notices

back

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, Яз. Сбор 3, с идентификатор 65468.115.15, землище с Сбор, местност Сакарджа,

178