Notices

back

Съобщение за публично обявяване относно Проект за санитарно-охранителна зона около тръбни кладенци ТК-1 и ТК-2 за водоснабдяване на Завода за информационни носители, при „Информационни носители“ АД и жилищни сгради в село Драгор, община Пазарджик

82