Notices

back

Съобщение относно удължава срока за прием на документи от кандидати във връзка с изпълнениено на проект “Община Пазарджик – приятел на децата”

1966

Във връзка с изпълнениено на проект “Община Пазарджик – приятел на децата”, Община Пазарджик удължава срока за прием на документи от кандидати по следните позиции:
1. В услуга “Семейно консултиране и подкрепа”:
-        Юрист;
2. В услуга „Формиране и развитие на родителски умения”:
- Акушерка
3. В услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и “Семейно консултиране и подкрепа”:
- Медиатор;
- Лекар-педиатър;
- Психолог;
- Лекар-гинеколог;
- Медицинска сестра.
 
 
Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите квалификация и опит, не по-късно 17.30 ч. на 21.11.2014г.
     Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 8:30 до 17:30 часа.
 
Документите могат да се изпращат:
       - на хартия на адрес: гр. Пазарджик
                                          бул. “България” № 2
                                          за проект “Община Пазарджик – приятел на децата”
-        по електронен път на адрес:
[email protected]  (за проект “Община Пазарджик – приятел на децата”)
 
 
 
 
 
ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик