Notices

back

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1938

ОБЯВЛЕНИЕ

 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.121 АЛ.1 И ЧЛ.9 АЛ.3 ОТ ЗУТ – УВЕДОМЯВАМЕ ЖИТЕЛИТЕ    НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ЧЕ Е ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА:

ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ

за кв.330 по плана на гр. Пазарджик

Каним всички желаещи на обществено обсъждане на така изготвеното предложение с проекта, което ще се проведе на 12. 11. 2012 г. от 15.00 часа в залата за експертни съвети намираща се на 1-ви етаж на зала “Маестро Георги Атанасов”- гр. Пазарджик