Notices

back

Съобщение относно предстояща кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, електронно и електрическо оборудване, отработени масла

1918

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК със съдействието на «ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ» АД, «НОРД АВТОРЕЦИКЛИНГ”АД И «НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ»ЕАД, уведомяват жителите на ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, за предстояща кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, електронно и електрическо оборудване, отработени масла

 

На 19 Юли 2013 год. от 10.00 часа до 14.00 часа, желаещите да се включат в кампанията граждани, могат да предадат излезли от употреба: батерии, акумулатори, гуми, електронно, електрическо оборудване и отработени масла в специално поставени за целта контейнери за съответният вид отпадък.

Същите ще бъдат разположени на пешеходната зона на ул.”Цар Самуил” - до сградата на община Пазарджик, гр. Пазарджик.