Notices

back

Съобщение относно определена нова дата за провеждане на открито заседание за отваряне на офертата за провеждане на открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на Концесия за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на

619