Notices

back

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП „Свиком”, землище на с.Сбор, Община Пазарджик – кабелиране на ЕП „Солцбор” в участъка между ЖР стълб №16 и ЖР стълб №3

485