Notices

back

Съобщение относно изготвен помощен план на ползвателите и на бившите собственици на зоната по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ по КВС на землището на с.Црънча

122