Notices

back

Съобщение относно издадени заповеди за премахване незаконно изградени "Въздушни кабелни мрежи" по улиците на територията на гр. Пазарджик

1838