Notices

back

Съобщение относно инвестиционно предложение: "УСТОЙЧИВО АДАПТИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНА МРЕЖА - GREENABLER - ТРАНСФОРМАЦИЯ НА МРЕЖА 220KV КЪМ НИВО НА НАПРЕЖЕНИЕ 400KV"

531