Notices

back

Решение № 58 от 25 януари 2023 г. на Министерският съвет за предоставяне концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), от находище „Конаговски чал”, разположено в землищата на с. Алеко Константиново

631