Notices

back

Решение № 248 от 19 март 2021 г. - Министерският съвет предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – метални полезни изкопаеми – медни руди, от находище „Цар Асен - 2”

159


Файлове:

Reshenie na Min. savet_.pdf Reshenie na Min. savet_.pdf