Notices

back

Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” по Проект “Община Пазарджик – приятел на децата”

1952

 

 

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Пазарджик кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция стоматолог) по Проект “Община Пазарджик – приятел на децата”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес: www.pazardjik.bg.


 

Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция медиатор) по Проект „Община Пазарджик – приятел на децата”

Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция стоматолог) по Проект „Община Пазарджик – приятел на децата”

Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция лекар-педиатър) по Проект „Община Пазарджик – приятел на децата”

Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция медицинска сестра) по Проект „Община Пазарджик – приятел на децата”