Notices

back

Обявление относно открит обществен достъп до проект на комплексно разрешително с оператор „ММ ГАЛВАНИКС" ООД, с. Драгор, ЕИК: 200087509, за експлоатация на „Инсталация за галванични покрития"

257


Файлове:

KR_MM_Galvaniks-Proekt.pdf KR_MM_Galvaniks-Proekt.pdf