Notices

back

Обявление относно осъществяване подбор за следните длъжности: „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” и „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

517