Notices

back

Обявление относно конкурс за възлагане на външен доставчик предоставянето на социална услуга „Наблюдавано жилище” за лица от 18 до 25 годишна възраст без увреждания, в гр. Пазарджик, ул. ”Дунав” № 7, ет.2, ап.29 и ул. „Дунав” № 11, ет. 5, ап.14

405