Notices

back

Обявление относно конкурс за предоставяне на социална услуга - „Дневен център за възрастни хора с увреждания” в с.Звъничево, общ. Пазарджик

135