Notices

back

Обявление относно изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за общински п.и.с идент.55155.508.34, попадащ в УПИ IX – за озеленяване и техническа инфраструктура, в кв. 508, по действащия план на гр. Пазарджик.

1755

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Пазарджик на основание с чл.127 ал. 1 във връзка с чл.62а, ал. 3,т.2 от ЗУТ, уведомява жителите на Община Пазарджик, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за общински п.и.с идент.55155.508.34, попадащ в УПИ IX – за озеленяване и техническа инфраструктура, в кв. 508, по действащия план на гр. Пазарджик.

Каним всички желаещи на обществено обсъждане на така изготвеното предложение с проекта, което ще се проведе на 09.01.2014г. от 9:30 до 10:00 часа в залата за експертни съвети, намираща се на 1-ви етаж на зала “Маeстро Георги Атанасов”- гр. Пазарджик.