Notices

back

Обява за приемане на служба в доброволния резерв във военни формирования от състава на Военноморските сили на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, с провеждане на конкурс

462