Notices

back

Обява относно за предоставяне на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица със зрителни увреждания“ в гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов“ № 2

535