Notices

back

Oбява относно втори национален конкурс за млади поети „Димитър Бояджиев”

1993

Обявява

 

Втори национален конкурс за млади поети

„Димитър Бояджиев”.

Право за участие в националния конкурс имат автори до 30- годишна възраст.

Участието е анонимно. Всеки автор изпраща до 5 непубликувани стихотворения по електронен път / [email protected] / или по пощата, в запечатан плик, като в по-малък плик приложи: име, адрес, телефон за контакти, на адрес: 4400 Пазарджик, бул.”България” 2, Община Пазарджик, Сектор „Култура”. Краен срок за получаване на творбите – 20 септември.

Телефони за справки: 034/402 203; 0889342001

Резултатите от конкурса се обявяват на 1 октомври, Деня на поезията. Наградите са:

-         издаване на стихосбирка на най-добре представилия се автор и грамота;

-         издаване на сборник със стихотворения на други автори, участвали в конкурса и отличени от комисията.