Notices

back

Обява относно вакантни войнишки длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурс

177