Notices

back

Обява относно продажба на стъклен и метален амбалаж в складовете на детските заведения на територията на Община Пазарджик. Списък на обявеният за продажба амбалаж, местонахождението и единичната цена е поставен на входа на административната сграда на Общи

588