Notices

back

Обява относно приемът на документи за подпомагане от Общински фонд „Ин витро”

3084

От 15 май започва приемът на документи за подпомагане от Общински фонд „Ин витро”

Кандидатите за финансово подпомагане от Общинския фонд „Ин витро” могат да подават пакета документи, съгласно Правилника, от 15 май 2013 г. до 15 юни 2013 г. в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, в сградата на Община Пазарджик, ет. 13, стая 1311, от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч. Заявителните документи ще бъдат разглеждани по реда на тяхното постъпване в деловодството на Общински съвет.

Документите, необходими за кандидатстване, могат да бъдат изтеглени от интернет-страницата на Общински съвет – Пазарджик или получени на място в деловодството на Общинския съвет.


Правилник

Декларация за липса на промяна в обстоятелствата

Заявление по чл.12, ал. 1

Декларация по чл. 4, т. 5

Декларация по чл. 12, ал. 3, т. 3

Декларация по чл. 12, ал. 3, т. 2

Декларация