Jobs

back

СПИСЪК ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Юрисконсулт” – 1 /една/ щатна бройка в сектор „Контрол”, отдел „Местни данъци и такси” в дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик

405