Jobs

back

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”, ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

329