Jobs

back

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – В ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

253