Jobs

back

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ” – 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА В ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ОТЧЕТНОСТ”, ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

5197