Jobs

back

Обявление за подбор на „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” в услугата „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА” и „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” В УСЛУГАТА ”ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ” по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

4591