Jobs

back

ОБЯВЛЕНИЕ за подбор : МЕДИАТОР в услугата „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА” и МЕДИАТОР в услугите: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА И КОНСУЛТАЦИЯ НА БЪДЕЩИ И НАСТОЯЩИ РОДИТЕЛИ ЗА ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ”; „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАН

5058