Jobs

back

Обявление относно осъществяване на подбор за длъжностите: МЕДИАТОР, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

5827