Jobs

back

Обявление относно конкурс за длъжността „Старши инспектор” – 1 /една/ щатна бройка в сектор „Обслужване” на отдел “Местни данъци и такси”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик.

1944