Jobs

back

Община Пазарджик търси да назначи медицински сестри за работа в детски градини /яслени групи/ - 2 /две / свободни щатни бройки.

6003