Jobs

back

Община Пазарджик търси да назначи медицинска сестра за работа в детски градини /яслени групи/ - 1/една/ свободна щатна бройка.

4538