Jobs

back

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“ № 66

4177