Jobs

back

Конкурс за длъжността Юрисконсулт – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Обществени поръчки”, дирекция „Правно обслужване” към Община Пазарджик

2010