Jobs

back

Конкурс за длъжността „Старши счетоводител” – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Бюджет и отчетност”, дирекция „Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик

4774