Jobs

back

Конкурс за длъжността Началник на отдел – 1 /една/ щатна бройка на отдел „Бюджет и отчетност” в дирекция „Бюджет и общинска собственост“

634