Jobs

back

Конкурс за длъжността: Младши експерт в отдел „Стратегическо планиране и проекти“, дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги“, Община Пазарджик

1267