Jobs

back

Конкурс за длъжността Младши експерт – 01 /една/ щатна бройка, в отдел „Управление на общинската собственост“, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик.

5253