Jobs

back

Конкурс за длъжността Главен експерт – 1 /една/ щатна бройка в отдел "Стратегическо планиране и проекти", дирекция "Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги" към Община Пазарджик.

4617