Jobs

back

Конкурс за длъжността главен експерт – 1 /една/ щатна бройка в отдел ”Спорт, иновации и младеж”, дирекция „Образование и култура” към Община Пазарджик.

1589