Jobs

back

Конкурс за длъжността Главен експерт – 1 /една/ щатна бройка, в дирекция “Строителство, транспорт и околна среда” към Община Пазарджик.

4179