Izbori obshtinski 29.10.2023

back

Заповед №1987/02.10.2023 г. на Кмета на Община Пазарджик за определяне на местата за разпространяване на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали

472