Izbori obshtinski 29.10.2023

back

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

322