Facts and numbers of municipal management

back

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2013 г. НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2011-2015 г.

6029